Öne Çıkanlar 2016 - 2017 THY Basketbol Avrupa Ligi ( Euroleague) ! 30.hafta Maç Sonuçları BİMde Bu Hafta ! 26 Ocak 2018 Cuma ve Salı Fırsat Ürünleri Katalogu Mevlüt Doğan SİYERİ NEBİ Pegasus Uçağının Dehşet Görüntüsü

14 Şubat Sevgililer Gününü Kutlamak ve Hediyeleşmek Günah mı ?


Sevgililer Günü Niçin Kutlanır?, Sevgililer Gününü Niye Kutluyoruz?,

Sevgililer Gününün Kutlanmasının Nedeni Nedir?, Sevgililer Gününü Kutlamanın Nedenleri?

14 Şubat Neden Kutlanır?, 14 Şubat Sevgililer Gününün Kutlanmasının Nedeni Nedir?Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlerinde Bildiği Gibi

 (14 Şubat Sevgililer Günü) Peki ama Merak Edenler ve Bilmeyenler İçin Sevgililer

Gününün Neden Kutlandığını ve Hikayesini Sizlerle Paylaşacağız. 14 Şubat Sevgililer Gününüz Şimdiden Kutlu Olsun 


Bu konuda çeşitli fikir ve yorumlar,farklı bakış açıları bulunmaktadır

şimdi sizlere iki farklı kaynaktan bilgi sunacağım;

Birincisi: Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil,

eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür.

Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir.

Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü birbirinden

ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya kalkışırsa -zor olmakla beraber bunu yapabilirse-

kültür ile beraber dîni de değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça

kaybeden din gider (milletin hayatından çıkar) onun yerine yeni kültürün dîni veya dinsizliği gelir.

Kültür ile din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre; kültürün değişmesi dîni yakından ilgilendirir.

İslâm'ın 5 temel amacından biri dini (Müslümanların hayatında İslâm'ı) korumaktır.

İslâm'ın korunmasını olumsuz etkileyen bir davranış, bir kültür değişimi,

bir kültür taklidi haramdır, bazan bununla da kalmaz dinden çıkma sonucunu doğurur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'ye göçünce, burada öteden beri 2

bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda kutlama yapıldığını öğrendi.

Bayramlar, dinin etkilenmesi bakımından önemli kültür unsurları olduğu için bunları değiştirdi

ve yerlerine Ramazan ile Kurban bayramlarını tebliğ etti.

Daha pek çok hadiste, başka dinlerle ilişkisi veya sembolik değeri/fonksiyonu bulunan

âdet ve uygulamaları Müslümanlara yasakladı.

Bununla beraber gayri müslimlere benzeme amacı olmadan sevgililer günü,

doğum günü ve evlilik günü gibi günlerde kişinin hanımına hediye almasının bir sakıncası yoktur.
Kaynak:Sorularla İslamiyet

Bir diğer kaynağa göre:

14 Şubat Sevgililer Günü, bir Hristiyan âdetidir. Tarihçesi Valentin adlı bir papazın

14 Şubatta asılmasının yıl dönümüne dayanır. O dönemde birbirlerini seven iki insan varmış.

Ve dönemin kralı onların evlenmelerini yasaklamış, bu Valentin adlı papazda bunların nikâhlarını kıyıvermiş.

Bunu duyan zamanın kralı papaz Valentin’i astırır ve o günden bu güne

Hristiyan ve Yahudiler bu günü sevgililer günü olarak kutlar.

Malezya fetva kurulu

14 Şubat’ı yılın en haram günü olarak 2005 yılında ilan etti.


Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız bu fetvaya gönderme bile yapmıştır.

Yani Müslümanların 14 Şubat Sevgililer Günü gibi bir günü yoktur, olmazda. Olamaz da.

Bizler birbirimizi dinimiz gereği severiz. Hatta sünnet olması hasebiyle birbirimize hediye vermeyi de severiz.

Hadisi şerifte hediyeleşin çünkü hediye sevgiyi artırır düşmanlığı giderir dendiğini her Müslüman bilir.

İnsan evlidir, hanımına hediye alabilir.

Arkadaşına hediye alabilir güzel bir adettir ama sevgili denince bu bizim kültürümüzde yoktur.

Gayri meşru olan ilişkiler bizim dinimizde haramdır. Aralarında nikâh akdi olmayan

kadın ve erkek arasındaki ilişki sevgi boyutunda haramdır.

İnsan kıyamette sevdikleriyle haşr olacaktır.. Dinimiz sevgi dinidir.

Resullulah Aleyhisselam Allah c.c’ın Habibi’dir, sevgilisidir.

Ama aptalların anlayacağı şekilde sevgili değildir. İki dost gibidirler. 

Ancak 14 Şubatta kastedilen sevgili denince gayri meşru olan sevgi kastediliyor.

Bu ise asla caiz değildir. Haram olan şey kutlanmaz.

Sanırım ne demek istediğimiz anlaşılmıştır.

Biz 14 Şubat Sevgililer Gününe karşıyız. İlle de sevgimizi dile getirmek istiyorsak

o halde “Allaha(CC)  yemin ederek söylüyorum ki, ben bir kimseye ailesinden,

çoluk çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça,

o kimse gerçek manada iman etmiş olmaz.” Diyen efendimiz

Hazreti Muhammed’(SAV) için 14 Şubat dâhil her gün bol bol analım. Ona olan sevgimizi dile getirelim.

Ve ona hediyeler gönderelim. İşte yazımızın başında istediğimiz

hediye şekillerinden bir kaçı. Masrafsız, kolay ve rıza dâhilinde.

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

(Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine bütün hakikatlar ile O'na salat ve selam eyle)

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

(Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam

"Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî

alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû."

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala ibrahime

ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammediv

ve ala ali Muhammed, kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidüm mecid”

(Allah’ım! İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed ve ailesine de salat et

. Çünkü sen, gerçek­ten övgüye layıksın ve yücesin. Allah’ım! İbrahim

ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed ve ailesini de mübarek kıl

. Çünkü sen, gerçekten övgüye layık ve yücesin).

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte

ala ali ibrahime ve barik ala Muhammediv ve ezvacihi ve zürriyetihi

kema barekte ala ibrahime inneke hamidüm mecid”

(Allah’ım! İbrahim(AS) ailesine salat ettiğin gibi Muhammed’e, eşlerine ve soyuna da salat et.

İbrahim’i (AS) mü­barek kıldığın gibi Muhammed’i(SAV), eşlerini ve soyunu da mü­barek kıl.

Çünkü sen, gerçekten övgüye layıksın ve yüce­sin) 
SEVGİLİLER GÜNÜ HİKAYESİ

3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius her erkeğin asker olmasını istiyordu.

Her erkeğin asker olmasını sağlamak için tüm imparatorlukta evliliği yasaklamıştı.

II. Claudius imparatorlukta Hristiyanlığı da yasaklamış ve Hristiyanlar için ölüm emri çıkarmıştı.

Bu emre uymayanlar arasında sonradan aziz olarak anılacak olan Valentinus vardı.

Valentius hristiyan olduğu için yakalanmış ve hapse atılmıştı.

Hapishane gardiyanlarından biri Hristiyanlar arasında anlatılan

mucizelere inanarak kardeşi olan doğuştan gözleri görmeyen Julia’yı,

gözlerini açabilir umuduyla Valentinus’un yanına gizlice getirdi.

Julia zeki ve güzel bir kızdır. Valentinus’u ziyaretleri sayesinde roma tarihi,

doğa ve hristiyanlık konularında pek çok şey öğrenir. bu ziyaretlerden birinde Julia sorar:

– “Valentinus, Tanrı gerçekten dualarımızı duyar mı?

Her sabah ve her gece ne için dua ettiğimi biliyormusun?

Görebilmek için dua ediyorum, senin bana anlattıklarını görmeyi çok istiyorum.”

Valentinus;

– “Tanrı bizim için en iyi olanı yapar, yeter ki buna inanalım.” 

Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içersi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Julia haykırır;

– “Valentinus, görüyorum, görüyorum.” 

Ertesi gün Valentinus’un ölüm emri gelir, Aziz Julia’ya son bir not yazar,

Tanrı’ya hep yakın olmasını öğütler ve notun altını

“Senin Valentine’ından” diye imzalar. Mektup, ertesi gün Julia’ya ulaşır, o günün tarihi 14 Şubat 270’dir.

Aziz Valentine Claudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı.

Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti.

Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi.

Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı

ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü.

MS 270 yılının 14 Şubat günü Hristiyan şehitliğine gömüldü. 

Aradan 226 yıl geçtikten sonra Vatikan, Valentin’e “aziz” ünvanı vermiş.

Valentin’in ölüm günü, böylece Sevgililer Günü olmuştur.

Roma İmparatorluğunda 15 Şubat Roma tanrıçalarından Februata Juno adına yapılan kutsama töreninin günüdür. 

Birbirleriyle ilk kez cinsel ilişkiye girecek gençlerin adlarının yazıldığı parşömenler,

o gün tanrıçaya sunulurdu. Bu törenin amacı bir yıl boyunca işlenen günahlardan arınmak,

tarlaların verimini, insanların doğurganlığını arttırmaktı. 

Hristiyanlık inancının ve dolayısıyla papalığın imparatorlukta güçlenmesinden sonra

15 Şubatlarda önceki listeleri yasaklayıp onun yerine

üzerinde azizlerin isimlerinin olduğu listelerin sergilenmesini emretti.

14 Şubat da bu sonradan değiştirilen geleneğin gizlice devam ettirildiği gün oldu.

Fransa’da ve İngiltere’da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. 

Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi

ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler

Sevgililer günü bir pazarlama stratejisidir. 

Kapitalizm sevginizi gösterebilmeniz için alınacak hediyeleri,

izlenecek romantik komedileri, çıkılacak tatilleri ve tabii bunları yapabilmeniz için para harcamanızı şart koşar.

Bu topyekün bir saldırıdır, en büyük kapitalistten en küçük orta sınıfa kadar(çiçekçi, parfümcü …)

bu pastadan paylarını alabilmek için çırpınır. 

Sevgilinize işte bunu anlatabildiğiniz sürece ve

Gözlerin ayın rengini barındırmasaydı

ve balçıktan günleri, çalışmayı ve ateşi,

ve yakalayamadığın havanın esnekliğini,

kehribar olmasaydın bir hafta uzunluğunda,

ve sonbaharın boru çiçekleri arasında yükselen

o sarı an olmasaydın

ve uğraşarak gökteki unun arasında

pırıltısında ayın yaptığı ekmek de olmasaydın,

sevmezdim seni o zaman, ey çok sevdiğim!

diyebildiğiniz sürece, kalp şeklinde yastığa ihtiyaç duymazsınız.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Sevgililer gününün şubat ayının ortasında kutlanmasının tarihi antik çağlara kadar dayanır.

Antik Yunan’da şubat ayının ortası Zeus ve Hera’nın kutsal evliliğine adanmıştı ve

 aşk dönemi olarak bilinirdi. Daha sonrasında da bu gelenek

Hıristiyan kültürü tarafından benimsendi ve kutlanmaya devam edildi.

Tüm dünyada 14 Şubat’ta kutlanan sevgililer gününün anlamıyla ilgili birçok iddia bulunur.

Bu iddialar genelde Aziz Valentine’in bu tarihte öldürülmesine dayanır.

Sevgililer gününün modern dönemde kutlanması ise 14 Şubat 1800 tarihinde

Amerikalı Esther Howland’ın  ilk sevgililer günü kartını yollamasıyla başlar.

Bu tarihten itibaren tüm dünyada sevgililer 14 Şubat’ta bir araya gelir ve bu günü kutlarlar.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.