Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce temel dini bilgiler 11.sınıf 1.dönem 1. yazılı soruları yeni müfredat Hedef Türkiye AKPde İstifa

GİMDES Helal Gıda Nedir ? Dünya Helal Marketleri 81 İl Adresleri ! Uğradınız Mı ?
 • BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  helal gıdayla ilgili ayet ve hadisler ile ilgili görsel sonucu


  helal yemekle alakalı ayetler ile ilgili görsel sonucu

  helal gıdayla ilgili ayet ve hadisler ile ilgili görsel sonucu


  helal yemekle alakalı ayetler ile ilgili görsel sonucu  Yakın zamana kadar, Müslümanlar hangi yiyeceğin helal,

  hangi yiyeceğin haram olduğuna kolayca karar verebiliyordu.

  Kur’an ve sünnet bize kolayca anlaşılabilecek kurallar bildirmiştir.

  Yakın zamanımızda, bizim dışımızda gelişen gıda endüstrisi ise,

  gittikçe yaygınlaşmış, klasik yiyecek ve içeceklerimiz dahi

  yeni teknolojilerle üretilir duruma gelmiştir.

  Her gün yediğimiz ekmek gibi.

  Bunun yanında bilinmeyen yeni gıda çeşidi ortaya çıkmıştır.

  Kola, çiklet, ketçap, mayonez ve marşmellov gibi.

  Bu durum Müslüman tüketiciyi kolayca çözemediği

  2 soru ile karşı karşıya bırakmıştır:

  1.BİZE SUNULAN YİYECEK VE İÇECEKLER HELAL Mİ?

  2.BİZE SUNULAN YİYECEK VE İÇECEKLER SAĞLIĞA UYGUN MU?

  İkinci soruya cevap bulmakta zorluk çekilmiyor.

  Zira bu konuda Müslümanı gayrimüslimi çalışma yapmakta.

  İnternette bile konuyla ilgili pek çok sayfaya ulaşmak mümkün olmakta.

  Bu araştırmalarda genellikle, her türlü alerjik astım,

  kanser bağışıklık sistemi ve çocukların beyinsel gelişimlerine

  menfi etkiler yapabilecek katkı maddeleri üzerinde durulmaktadır.

  Maalesef Müslümanların bu sahada ciddi çalışmalarına rastlayamıyoruz.

  Birinci soruya gelince, katkı maddelerinin ve endüstriyel gıda maddelerinin

  ‘Helal mi, Haram mı?’ sorusuna kesin ve

  tam cevap verebilmek ciddi çalışmaların ve araştırmaların yapılmasını gerektirir.

  Bunun için İslam ilim adamları, doktorlar, gıda mühendisleri,

  ziraat mühendisleri, veterinerler ve kimyagerlerden oluşan

  Müslümanlarla işbirliği yaparak, gerekli içtihatları ortaya koymak zorundadırlar.  Dünden Bugüne GİMDES

  GİMDES

  (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği)


  ve bu derneğe bağlı İktisadi İşletme Kurumu

  (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü)

  Ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğuna inandığımız

  helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları

  yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

  İlgi alanı olarak gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerini kapsamaktadır.

  2005 yılından beri bu gaye etrafında çalışmalarını devam ettirmektedir.

  Çalışmalarında öncelikle toplumun bu konulardaki

  bilinç düzeyini artıracak eylemlere ağırlık vermiş,

  iletişim kaynaklarının her çeşidini kullanmaya özen göstermiştir.

  Bu maksatla www.gimdes.org

  web sitesini kurmuş,

  iki ayda bir yayınlanan GİMDES Bültenini dağıtıma sokmuş,

  konu ile ilgili kitapları yayınlamış ve birincisi 24 Şubat 2008 de,

  ikincisi 25-26 Nisan 2009 da, üçüncüsü

  30 Eylül-3 Ekim 2010 olmak üzere

  İstanbul’da uluslararası üç büyük Helal Gıda Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

  Bu sempozyumlarda yerli yabancı,

  20 ülkeden konunun uzmanları tebliğlerini sunmuşlardır.

  Bu açılım GİMDES’ in uluslararası kuruluşlarla temasını sağlamış,

  yaklaşık 50 ülkenin Helal Sertifika kurumlarını bir araya getiren çatı kuruluşu

  WHC (World Halal Council)’in 2008 de

  Tayland’daki yıllık kongresine davet edilerek bu çatı kuruluşunun üyesi olmuştur.

  Daha sonra uluslararası Helal Marketler oluşturmak

  üzere dizayn edilmiş WHF (World Halal Foundation)

  ve Avrupa’da uluslararası akreditasyona sahip

  helal sertifikalama kuruluşlarının oluşturduğu AHC-EURO

  çatı kuruluşlarının kurucu üyesi olmuştur. GİMDES’ in,

  uluslararası bu çatı kuruluşlarından başka, ülkemizde

  ulusal ve uluslararası niteliğe sahip

  TGTV ve İDSB çatı kuruluşlarına da üyelikleri kabul edilmiştir.

  Birkaç yıldan beri Malezya, Endonezya,

  bazı Arap ülkeleri ithalatta Helal Sertifika şartı aramaları sebebi

  ile Türkiye kökenli ürünlerin bu süreçten menfi etkilenmesini

  önlemek maksadı ile GİMDES 2009 yılında bu ülkelerden

  akreditasyon alarak Helal Sertifika verme açılımını yapmış

  ve üreticilerimizin ürünlerini bu ülkelere ihraç etme imkânını sağlamıştır.

  Halen bir buçuk yıl içinde 110 firmamız ihracata dayalı

  Helal Sertifika almış bulunmaktadır. 2011 yılı sonuna kadar

  bu sayının 300 e çıkartılması hedeflenmiştir.

  WHC’ in 2009 da Çin’de yapılan yıllık kongresinde

  GİMDES’ in talebi üzerine 2010 kongresinin

  Türkiye’de yapılmasına ittifakla karar verilmiştir.

  30 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında yapılan bu etkinliğin yanında ülkemizde

  ilk defa uluslararası nitelikte ‘Helal ve Sağlıklı Ürün ve Finans’

  konulu bir fuarın gerçekleştirilmesi de planlanmıştır.

   üretici ve ihracatçılarımıza bu küresel helal pazarında

  önemli bir rol kazandıracağına inandığımız bu fuara olağanüstü bir ilginin gösterildiğini belirtmeliyiz.

  Bu ilgiden cesaret alarak 2011 yılı 11-12 Ekim tarihlerinde

  4.Helal Ürünler Konferansı ile 13-16 tarihlerinde CNR

  Fuarcılık firması ile birlikte 2.Uluslararası Helal ve

  Sağlıklı Ürünler Fuarı’nın gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

  GİMDES’ in son kongresinde alınan önemli bir karardan da söz etmek istiyoruz.

  Üyesi bulunduğumuz çatı kuruluşları ile yaptığımız istişare

  görüşmelerde uluslararası niteliğe sahip Helal ürünler konularında uzman,

  danışman, denetçi niteliklerinde teknik eleman yetiştirecek

  ve İngilizce tedrisat yapacak bir Meslek Yüksek Okulunun

  Türkiye’de açılması teklifi de karara bağlanmıştır.
  Vizyonumuz

  -Ülkemizde üretilen veya ithal edilen ürünlerin ve

  bunların üretiminde kullanılan katkı maddelerinin denetimini

  ve Helal Sertifikalama çalışmalarını yürüterek

  Gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri,

  ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünlerinin

  sertifikalandırılmasını yapmak, uygun olanlara “GİMDES HELAL SERTİFİKASI” vermektir.

  – “Gıda”, “ilaç”, “sağlık malzemeleri”, “temizlik ürünleri”,

  “kozmetik mamulleri”, “helal”, “haram”, “beslenme”, “ihtiyaç maddeleri”

  vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak,

  yaptırmak, “Gıda ve Beslenme Sözlüğü” hazırlamak ve

  bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak,

  etkilemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak.

  -“Gıda Kontrol, Denetim ve Genetik Araştırma Akademisi’nin

  ve bu akademi çerçevesinde ve bu akademiye

  zemin oluşturmak için laboratuvarlar, test ve tahlil merkezleri

  , inceleme ve denetim birimleri kurulması için çalışmalar yapmak;

  bu amaçla Gıda Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın kuruluş çalışmalarını başlatmak.

  -Uluslararası niteliğe sahip Helal ürünler konularında uzman,

  danışman, denetçi niteliklerinde teknik eleman yetiştirecek

  ve İngilizce tedrisat yapacak bir Meslek Yüksek Okulu açma çalışması yapmak.

  -HELAL GIDA PLATFORMU’ nun ön plana çıkartılması ile

  Sivil Toplum kuruluşları arasında dayanışma oluşturulması

  ve halkın bilinçlendirilmesi için seminer ve konferans verilmesine yönelik çalışmalar da bulunmak.


  Misyonumuz

  GİMDES, “Helal Rızık”, “Hakça Kazanç”, ‘’Temiz Üretim’’,

  “Sağlıklı Beslenme ve Yaşama” ilkelerini esas alarak kurulmuştur.

  “Sağlıklı Beslenme ve Yaşama” derken, bu ilkenin açılımında

  yer alan bazı tespitleri de esas alıyoruz: “Her yiyecek gıda değildir”,

  “her ürün helal olmaz”, “her temizlik ürünü temizleyici değildir”,

  “her ilaç şifa vermez” gibi…

  Bu temel ilkelerden hareketle kurulan GİMDES’in misyonunu şöyle sıralayabiliriz:

  – Bireyin ve toplumsal bütünlüğün gıda maddeleri,

  kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri başta olmak üzere,

  hayatında kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak,

  – Bu maddelerin “inanç” bakımından helal olup olmadığı,

  “sağlık” bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı, “

  beslenme” düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı,

  kullanılmasının ya da kullanılmamasının neler getirip götürdüğü

  gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi

  konusunda çalışmalar yapmak, projeler üretmek,

  – Özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, Hükümet ve

  Parlamento organlarına bu hususta üretilen projeleri sunmak,

  – Gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri ile

  ilaçlar gibi temel ihtiyaç maddeleri hakkında bireysel

  ve toplumsal duyarlılıkları geliştirip, bu maddeler üzerinde

  kontrol ve denetim sağlayarak, bunların sertifikalandırılmasını

  gerçekleştirecek çalışmaları planlayarak, bu hususta gerektiğinde

  her türlü sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel,

  ticari, eğitimsel ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

  – Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve temizlikte

  kullanılan maddeler üzerine çalışmaları olanların,

  proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin,

  güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak

  ve etkinleştirmek,

  -Gıda, kozmetik, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri için

  belirlenecek kriterler bakımından sertifikalandırılması için

  gerekli çalışmaları başlatmak, organize etmek, yapmak

  , yürütmek ve sertifikalandırmayı gerçekleştirmektir.

  -Bireyin ve toplumun “helal rızık, hakça kazanç,

  temiz beslenme, sağlıklı yaşama” istek ve ihtiyacı bakımından

  bilinçlenmesine karşı duran, engel oluşturan kişi, kurum

  ve kuruluşların çaba ve çalışmalarını deşifre ederek kamuoyunun

  bilgisine sunmak; bu tür çaba ve çalışmalardan birey ve

  toplumun korunmasına katkıda bulunmak için her alanda

  aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri

  verenlere yardımcı olmak ve organizasyonu sağlamak

  bazı illerde de açma aşmasındayız temsilcimiz de olabilirsiniz !


  ​işte şubelerimiz


  Adana Seyhan Şubesi

  YEŞİLYURT MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI GÖZELCE

  3 APT. NO:244/A SEYHAN/ADANA MAVİ BULVAR KAVŞAĞI Seyhan/Adana

  Sorumlusu: ZÜLEYHA ELÇİ

  Telefon: (507) 500 97 95

 • Ankara Demetevler Şubesi

  ÖZEVLER MAH. 938.SOK. NO:10/C Yenimahalle/Ankara

  Sorumlusu: MEHMED TOPÇU

  Telefon: (312) 345 74 95 - (533) 506 30 83

 • Ankara Etlik Şubesi

  ADNAN YÜKSEL CAD. NO: 3/D (OSMANLI İŞ MERKEZİ ARKASI) ETLİK Keçiören/Ankara

  Sorumlusu: MEHMED TOPÇU

  Telefon: (312) 322 22 35 - (533) 506 30 83

 • Ankara Kazan Şubesi

  SATI KADIN MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 15/A KAZAN/ ANKARA Kazan/Ankara

  Sorumlusu: KASIM ÖZCAN

  Telefon: (312) 814 23 33 - (505) 499 16 07

 • Ankara Keçiören Şubesi

  Kızlarpınarı Cad. No:27/A Mecidiye Durağı Keçiören/Ankara

  Sorumlusu: MEHMED TOPÇU

  Telefon: (533) 506 30 83

 • Aydın Şubesi

  GİRNE MAH. GİRNE CAD. No:44 Merkez/Aydın

  Sorumlusu: MURAT SANDIKÇILAR

  Telefon: (256) 219 34 00 - (505) 899 71 61

 • Bartın Şubesi

  HENDEK YANI CAD. NO:81/B Merkez/Bartın

  Sorumlusu: NECMİ KUKUŞ

  Telefon: (532) 355 97 88

 • Batman Şubesi

  RAMAN MAH.KOMANDO CAD. NO:32/A ESKİ MEGAPOL KARŞISI Merkez/Batman

  Sorumlusu: ZEYNEP ORHAN

  Telefon: (542) 236 47 72

 • Bolu Merkez Şubesi

  İHSANİYE MAH. ERTUĞRUL SOK. NO:8/12 MERKEZ / BOLU Merkez/Bolu

  Sorumlusu: SELÇUK MERT YALÇIN

  Telefon: (544) 594 40 08

 • Bursa Nilüfer Şubesi

  BEŞEVLER MAHALLESİ YILDIRIM CADDESİ NO:155/A Nilüfer/Bursa

  Sorumlusu: ABDULLAH BAYDAR

  Telefon: (224) 451 50 60 - (532) 157 13 07

 • Denizli Karaman Şubesi

  KARAMAN MH.1486 SOK. NO:36 MERKEZEFENDİ Merkez/Denizli

  Sorumlusu: MEHMED YÜĞRÜK

  Telefon: (258) 261 22 61 - (533) 238 46 76

 • Denizli Merkez Şubesi

  TOPRAKLIK MH.572 SOK. NO:12/B ULU CAMİİ ARKASI Merkez/Denizli

  Sorumlusu: MEHMED YÜĞRÜK

  Telefon: (258) 263 82 63 - (533) 238 46 76

 • Düzce Şubesi

  Nusrettin Mahallesi Süleyman Nafiz Sokak No:1 Fettah Bey tarlası Bolu Caddesi Yunus Market karşısı Merkez/Düzce

  Sorumlusu: NİMET YAVUZ

  Telefon: (538) 409 98 90

 • Erzurum Palandöken Şubesi

  Yunusemre Mah. Asayiş Sk. no:19/1 Kayakyolu Osmanlı Royal Düğün Salonu Yanı Palandöken/Erzurum

  Sorumlusu: Kürşat BEYLER

  Telefon: (505) 861 69 08

 • Gaziantep Nizip Şubesi

  MİMAR SİNAN MAH. ENDÜLÜS SK. NO:16 KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI Nizip/Gaziantep

  Sorumlusu: OSMAN SÖYLEMEZ

  Telefon: (532) 547 58 20

 • Gaziantep Şahinbey Şubesi

  KARATAŞ MAH. 103429 NOLU SK. NO:5 D.29 HASKENT Şahinbey/Gaziantep

  Sorumlusu: VEDAT KANAR

  Telefon: (536) 705 18 00

 • Gaziantep Şehitkamil Şubesi

  PİRSULTAN MAH. 65. SOKAK NO:50 ŞEHİTKAMİL ŞEHİT KAMİL DEVLET HAS.CİVARI Şehitkamil/Gaziantep

  Sorumlusu: VEDAT KANAR

  Telefon: (342) 324 74 75 - (536) 705 18 00

 • Isparta Şubesi

  GAZİ KEMAL MAH.121.CAD NO:33 MÜFTÜLÜK İLERİSİ Merkez/Isparta

  Sorumlusu: AHMED ÇELİK

  Telefon: (246) 222 24 32 - (538) 580 53 04

 • İstanbul Başakşehir Şubesi

  BAŞAKŞEHİR 1.ETAP YÜRÜYÜŞ YOLU LİFE PARK İŞ YERLERİ NO:40 Başakşehir/İstanbul

  Sorumlusu: ÖNER BULUT, ÖMER BÖLÜKBAŞI

  Telefon: (532) 371 37 33 - (212) 485 55 35

 • İstanbul Esenler Şubesi

  TURGUTREİS MAH. CENGİZ TOPEL CD. 446.SOKAK NO:4/B Esenler/İstanbul

  Sorumlusu: MURAT ÖZDEMİR

  Telefon: (212) 629 50 50 - (543) 886 40 47

 • İstanbul Gaziosmanpaşa Şubesi

  Yıldıztabya Mah. Yıldıztabya Cad. No:102/C Gaziosmanpaşa/İstanbul

  Sorumlusu: Arif PATACI

  Telefon: (534) 063 37 61

 • İstanbul Sultanbeyli Şubesi

  MEHMET AKİF ERSOY MAH. GÜN CAD. NO:26/A Sultanbeyli/İstanbul

  Sorumlusu: ÖMER BÖLÜKBAŞI

  Telefon: (216) 419 41 71 - (543) 923 48 74

 • İstanbul Sultangazi Şubesi

  SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ORDU CAD. No.51 LASTİKÇİ DURAĞI Sultangazi/İstanbul

  Sorumlusu: AHMED DEMİREL

  Telefon: - (536) 647 95 59

 • İstanbul Ümraniye Şubesi

  TANTAVİ MAH. SU İŞ CAD. NO:29/A Ümraniye/İstanbul

  Sorumlusu: AYŞE İLDEŞ

  Telefon: (216) 328 56 57 - (532) 490 68 18

 • İstanbul Zeytinburnu Şubesi

  NURİ PAŞA MAH. MERV CAD. 67. SK. NO:8/C Zeytinburnu/İstanbul

  Sorumlusu: ALİM AHMED

  Telefon: (212) 679 37 75 - (537) 961 60 78

 • Kahramanmaraş Şubesi

  YUSUFLAR MAH.HACI ARİFOĞLU CAD. NO:12 ONİKİŞUBAT ULUCAMİİ KARŞISI Merkez/Kahramanmaraş

  Sorumlusu: EJDER AYDOĞAN

  Telefon: (344) 223 77 13 - (535) 338 29 04

 • Kayseri Melikgazi Şubesi

  KEMERALTI MAH. ŞEHİT NAZIM MİRALAY BULVARI 44/A Melikgazi/Kayseri

  Sorumlusu: HALİL DURSUN

 • Kırıkkale Şubesi

  HÜSEYİN KAHYA MAH.TURGUT REİS CAD. NO:6/A ESKİ SÜMERBAK ARKASI Merkez/Kırıkkale

  Sorumlusu: ERDAL TOSUN

  Telefon: (318) 224 68 68 - (506) 488 10 96

 • Kocaeli Gebze Şubesi

  KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 553 SK. NO:9/B CUMA PAZARI ESKİ TRAFO MEYDANI Gebze/Kocaeli

  Sorumlusu: MEHMED AY

  Telefon: (262) 646 19 58 - (536) 549 40 92

 • Kocaeli Merkez Şubesi

  KARABAŞ MAHALLESİ MÜNECCİM ARİF. SOKAK NO:7/A İZMİT KOCAELİ İzmit/Kocaeli

  Sorumlusu: YUNUS EMRE ÖZEN

  Telefon: (551) 552 02 80

 • Konya Karatay Şubesi

  NAKİPOĞLU MAH. KÖPRÜBAŞI CAD. NO:17/L Karatay/Konya

  Sorumlusu: ADNAN HAYDAROĞLU

  Telefon: (332) 353 04 43 - (536) 722 64 02

 • Konya Selçuklu Şubesi

  Yazır Mah. Ordu Sk. No:2/A Türmak Lisesi Yanı Selçuklu/Konya

  Sorumlusu: Hasan Asi

  Telefon: (506) 216 69 95

 • Kütahya Şubesi

  ADNAN MENDERES CADDESİ DERİCİLER APARTMANI NO:44/A VATAN BİLGİSAYAR KARŞISI Merkez/Kütahya

  Sorumlusu: AHMED ALTINEL - YUNUS ALTINEL

  Telefon: (541) 474 47 59 - (541) 274 12 13

 • Malatya Şubesi

  ÜÇBAĞLAR MAH. YUNUSEMRE CAD. NO.23 KANAL BOYU SANAT OKULU KARŞISI Merkez/Malatya

  Sorumlusu: DİLEK POLAT

  Telefon: (422) 321 24 25 - (542) 566 42 65

 • Osmaniye Şubesi

  ALİBEYLİ MAH. 503.SOKAK NO:30 SAAT KULESİ CİVARI Merkez/Osmaniye

  Sorumlusu: RAMAZAN GÖKSU

  Telefon: (328) 814 89 16 - (543) 787 46 80

 • Sakarya Şubesi

  ORTA MAH. 671.SOKAK NO.12/A DÜNYA İŞ MERKEZİ BİLGE HASTANESİ KARŞISI, ADA TAŞ SÜRÜCÜ KURSU SIRASI Adapazarı/Sakarya

  Sorumlusu: EMRAH ŞANLI

  Telefon: (264) 274 34 32 - (537) 460 32 53

 • Şanlıurfa Şubesi

  BAMYASUYU MAHALLESİ 128. SOKAK (URFA LİSESİ ARKASI) HALİLİYE ŞANLIURFA Merkez/Şanlıurfa

  Sorumlusu: CENGİZ GÜNAY

  Telefon: (414) 312 63 64 - (532) 412 79 90

 • Trabzon Şubesi

  ÇARŞI MAH. MARAŞ CAD. NO:99/C KADINLAR PAZARI KARŞISI Merkez/Trabzon

  Sorumlusu: SERKAN KILINÇ

  Telefon: (462) 400 44 45 - (535) 387 21 79

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Göksu 9 ay önce

Sivas'ta yok mu acaba :/

Avatar
Teslime ozer 4 ay önce

Tüm Tukiye de tüm illerimizdemarket bakkal şeklinde kolayca ulasabilcegimiz seklinde çalışmalar yapsaniz çok büyük hizmet etmis olcaksinz sizi detekliyorum ve genclere yönelik bilgive algi etkinlikleri nasil gelistirebilmeliyiz