Öne Çıkanlar 2016 - 2017 THY Basketbol Avrupa Ligi ( Euroleague) ! 30.hafta Maç Sonuçları BİMde Bu Hafta ! 26 Ocak 2018 Cuma ve Salı Fırsat Ürünleri Katalogu SİYERİ NEBİ Mevlüt Doğan Sosyal Doku Vakfı

KHK ile Taşeron İşçilerin Yeni Dönemi Başladı


 

- Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda

sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı.

- Buna göre, taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı

4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

- Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde

çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

-Başvuranlar yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak.

Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.


TÜM AYRINTILAR

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

(KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı.

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

MEMUR OLABİLME ŞARTLARI ARANACAK

696 sayılı KHK'ye göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

4 ARALIK İTİBARIYLA ÇALIŞTIRILMAKTA OLANLAR

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı

4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.


 

ÇALIŞMA SÜRESİ EMEKLİLİK AYLIĞI TARİHİNİ GEÇEMEYECEK

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek

kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile

ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe

ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı

tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak

üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple

boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları

sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki

ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek.

Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik,

yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

Taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar

Taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar

Taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar

ÜCRETLER TİS'TEKİ ÜCRETTEN FAZLA OLMAYACAK

SÖZLEŞMELERİ ASKIDA OLANLAR VE ASKERDE BULUNANLAR...

Bu tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri,

işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. Doğum

veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş

sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar

hakkında da bu madde hükümleri uygulancak.

DAVA VE İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT ZORUNLU

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan

ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak.

ÖNCEKİ KURUMDAN HAK TALEBİ YOK

Ayrıca, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında

alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile

tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını

ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı

kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek.

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından

10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.

90 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti,

bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince

belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da

uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması

ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç

90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe,

teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi

kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ EMEKLİLİK AYLIĞI TARİHİNİ GEÇEMEYECEK

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek

kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile

ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe

ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin

yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve

Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak

üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple

boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları

sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki

ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek.

Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik,

yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

ÜCRETLER TİS'TEKİ ÜCRETTEN FAZLA OLAMAYACAK

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut iş

yerinin girdiği işkolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali

ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt

işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve

süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bitimine kadar

bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer

mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayınlanan 2 yeni 

KHK'nın içeriğinde yer alan teşeron işçilere yönelik düzenleme ile ilgili

"Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu,

böyle bir şey yok." 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"BU KONU ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞTILAR"

"Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek

Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu.

Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron,

Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor.

O başka bir şey bu başka bir şey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı ViDEO

"BUNDAN SONRA ARACI OLMAYACAK"

Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu,

böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron vardı fakat taşeron

olarak çalışan kalkıyor hepsi bizim kadromuzun içine giriyor.

Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı. 300-400 belki

500 lira arkadaşlarımız çalışıyor bu başlayacak.

Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ

alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız."

 

657 sayılı Kanunda geçici personel (4/C) statüsü kaldırıldı.

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personel,

4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek.

Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar

4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında

atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de

(4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç

halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek.

4/B ve 4/C nedir? İşte yanıtları...

4/B

B) grubu olarak adlandırılan kadrolar, kamu personel seçme sınavının ardından

ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir

sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadro türü. (Memur, koruma ve güvenlik

görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılıyor.

4/C

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin

ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen

görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan çalışanları kapsıyor.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.