Öne Çıkanlar 2016 - 2017 İngilizce temel dini bilgiler 11.sınıf 1.dönem 1. yazılı soruları yeni müfredat Hedef Türkiye AKPde İstifa

Yeni Eğitim Müfredatı 

Bakan Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin

basın toplantısında konuştu Yılmaz,

"İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17,

lise düzeyinde 24,

İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat,

sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi
" açıklamasını yaptı.

Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi.

İlk olarak  2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya  konulacaktır.

Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki  uygulamalarımız

üzerinden izleme ve değerlendirme çalışmalası yapacağız.  

Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini,

 ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın

 açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimizin ve velilerimize programların

 ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek.

Bu hazırlıklarımızla,  2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve

tüm derslerde yeni  müfredat ile eğitim öğretim  sürecimize istikrarlı ve

çok daha ğüçlü  yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

 
 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarına

ilişkin yaptığı açıklamada, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17,

lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi

düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi." bilgisini verdi.

Yılmaz, "Yenilenen müfredatlar, ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında

1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacaktır. Ocak 2018'e kadar

programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme

ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar

değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız.

Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize

ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek.

Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve

tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve

çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

 

Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı açıkladı

Bakan Yılmaz, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren

1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla

eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve

sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG,

YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır” dedi.

BEDEN EĞİTİM DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ .

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde

10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir.Yenilenen

müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.

Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi.

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler

belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir

bölüm eklenmiştir.Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  

medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır.

Yenilenen müfredatlarda  sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun

azaltılması ön planda tutulmuştur.Müfredat uygulanırken her türlü

farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır.

Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen

ve veli katıldı.Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik,

en katılımcı, en çoğulcu müfredattır. Eğitimde kalite, bizim

değişmez hedefimizdir.15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve

Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak.

EVRİM KONUSU BİR ÜST ÖĞRETİM KURUMUNA BIRAKILDI 

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz,

evrim teorisi konusunun müfredattan çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili

sorulan soru üzerine şunları söyledi: "Orta öğretim düzeyinde her

dersin kendi bilimsel gelişimi çerçevesinde öğrencilerin seviyelerine

uygun olarak kuramlara yer verilmektedir. Örneğin fizik, kimya, biyoloji

ve matematik öğretim programlarına Avogadro yasası,

Kosinüs teoremi gibi yasa, teorem, ilke ve deneyler doğrudan yer almaktadır.

Öğretim programımızla kısmen ilgili olan yasa, teorem ve ilkeler de

gerektiği kadarıyla yer almaktadır. Ancak hem öğrenci seviyesinin üzerinde

olmasından hem de öğretim programlarımızın kapsamıyla doğrudan

ilgisi bulunmadığından Moore Yasası, Sadık Evren Teoremi, Huygens

ilkesi gibi yasa, teorem ve ilkeler öğretim programlarımızda yer almamaktadır.

Bu noktada program değiştirmede temel ilkemiz seviyeyi gözetmek hususunun

en genel şekliyle gerektiği kadar ve gerektikçe şeklinde özetleyebiliriz.

Bu ilke ve anlayış gereği çeşitli kuramlara ve yasalara bilim, teknoloji ve

günlük yaşama yansımaları kadarıyla yer verilmiştir. Evrim kuramının

bir kuram teori olarak açık, sade ve rahat bir şekilde anlaşılması için

öğrencilerin bir felsefi alt yapıya sahip olması gerekir. Bizim yeni öğretim

programlarımızda getirmiş olduğumuz 10'uncu sınıf felsefe dersi akıl

yürütme becerilerini gençliklerimize kazandırma amacına matuftur.

Bu beceriler kazandırıldıktan sonra 11'inci sınıf felsefe dersinde

ontoloji konusu tarihi gelişim içinde verilecektir. Doğal olarak bu

gelişimin duraklarından biri olan evrimin yanı sıra diğer ontolojik ve

kozmolojik görüşler de verilecektir. Açıkça görülmesi için felsefe

10 ve 11. öğretim programlarımızın incelenmesi yeterlidir.

Biz evrim konusuna bir seviyelendirme, öğrenci gelişim düzenleme,

uyumlandırma ve disiplinler arası bir yaklaşım getirdik. Sadece evrim

konusunu da çıkarmadık yani bir üst öğretim kurumunun konusu olduğu için

Biyoloji öğretim programı içerisinde bulunan hayatın başlangıcı ve evrim

konu itibariyle öğrencilerin gelişimleri itibariyle seviye üstü olduğu için

bir üst öğretim kurumuna bırakılmıştır. Dolayısıyla ilim ne söylüyorsa

biz onun gereğini yerine getiriyoruz herhangi bir tarafta yer almaksızın"

'ATATÜRKLE İLGİLİ ÇIKARILAN KONU YOK'
Bakan Yılmaz, bir gazetecinin, "Zorunlu din dersi müfredatı ‘

daha sonra askıya çıkacak’ demiştiniz akıbeti ne? Atatürk ilkeleri

ile ilgili de bir tartışma olmuştu, eleştirilerle ilgili bir değişikliğe gidildi mi?

 soruları üzerine ise şunları dile getirdi: "Zorunlu din dersinin açıklamasını

önümüzdeki hafta yapacağız. Bir haftalık bir süre vereceğiz, katılımın

en yüksek seviyede olmasını istiyoruz. Bütün görüşleri aldıktan sonra

yetiştirebilirsek ki biz yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki

Eylül öğretim yılında yeni müfredatla başlayacak.

Önümüzdeki hafta ilana çıkıyoruz, bir hafta içinde görüşleri alacağız.

Gelen talepleri mutlaka dikkate aldık ve hepsi yansıtıldı.

Milli mücadelenin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği fikirlerine, tam bağımsız mili

mücadelenin milletimize açtığı ufkun, getirdiği fikri gelişimin gereklerine

öğretim programlarımızda açıkça yer verdik. Milli mücadelenin ve tam

bağımsızlığın önemi programlarımızda her fırsatta vurgulanmıştır.

Bakanlığımız tarafından yenileme çalışması tamamlanan öğretim

programlarının temelinde bilimsellik, çağdaşlık, akılcılık, ilericilik,

millilik nitelikleri vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren

temel eksen olarak kabul edilen bu temel bizim eğitim anlayışımızın

da temelidir. Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşunda eğitim konusunda

gösterdiği amaçlar eğitim bilimleri ve derslerinin içinde yer aldığı ilgili

bilim alanlarının da geldiği noktalar dikkate alınarak ifade edilmiştir.

Atatürk’ün, Atatürkçülük, Atatürk İlke ve İnkılaplarının hepsinin öğrenilmesini istiyoruz.

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık,

ekonomi alanında, sağlık alanında, hukuk alanında, toplumsal alanda,

eğitim-kültür alanında her alanda Atatürk’ün katkıları istenir.

Atatürk ile ilgili kazanılması, öğrenilmesi gerekirken çıkarılan hiçbir konu yoktur.

Gerçek Atatürkçülük, Atatürk’ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti güçlendirmekten geçer.

Eğer Türkiye’yi siz borç alan bir ülke durumuna getiriyorsanız

Atatürkçülükten bahsettiğinizde doğru bir şey yapmış olmuyorsunuz.

Eğer Türkiye yardım alan bir ülkeyse siz o zaman

Atatürk’ü anlamamışsınız demektir.

Şimdi Türkiye’nin yardım aldığını söyleyen var mı?

Aksine milli gelirine oranla en fazla yardım eden ülkelerden birisiyiz.

Dolayısıyla Türkiye’yi güçlü kılarsanız siz en büyük Atatürk’ün yolunda

ilerliyorsunuz. Eğer Türkiye’yi muhtaç hale getirirseniz o zaman

sözde Atatürkçü olursunuz. Biz  sözde değil özde

Türkiye Cumhuriyetini güçlendirmek için çalışıyoruz" 

PİLOT İLLERDE İNGİLZCE DERSİ...


  Bakan Yılmaz, MEB'in bu yıl 6 okulda yoğunlaştırılmış İngilizce

dersi vereceği pilot uygulama ilgili de şu bilgileri aktardı:

 "Bizim evlatlarımıza mutlaka bir yabancı dilde bir beceri kazandırmamız lazım.

Yani bir yabancı dilde okuyup anlaması, kendi düşüncesini ifade edebilmesini istiyoruz.

Onun içerisinde de programlarımızı güncelleştirdik.

Bu güncelleştirmede de seçilmiş derslerle birlikte yaklaşık 18 saate kadar ders alınabilir.

Ancak pilot illerden başlıyoruz. Eğer bu pilot illerde başarılı olursak, bir netice alırsak

yaygınlaştıracağız ama mutlaka yapacağız. O programı bütün

Türkiye'ye yaydığınızda bizim İngilizce öğretmenine ihtiyacımız olacak.

Şu anda atanmak üzere bekleyen İngilizce öğretmen adaylarının

hepsini alsak dahi bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Mevcut İngilizce

öğretmenlerimizin hizmet içi eğitiminin arttırılması lazım.

Hepsini alsak dahi yine ihtiyacımız var. O halde Türkiye’de İngilizce

eğitimi veren kurslar dahil, üniversiteler dahil ve diğer okullar dahil bir

işbirliği yapılması lazım. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde pilot

illerde başlayacak o pilot illerden alacağımız sonuca göre de

yabancı dil eğitimini Türkiye’nin tamamında gerçekleştireceğiz.

Pilot okullarda zorunlu derslerin yanı sıra toplam 15 saat yabancı dil dersi verilecektir.

Uygulama sürecinde öğretmen eğitimleri, ölçme değerlendirme sistemini yeniden

yapılandırılması ve izleme değerlendirme çalışmaları da bulunacaktır.

Pilot okulların belirlenmesi amacıyla 81 ilden belli kriterlere göre uygulamayı

yapacak okulların listesi şu an için 681 olarak belirlendi.

Yaklaşık öğrenci sayısı da 220 bine yakın.

İnşallah bu uygulama başarılı olduğunda diğer okullara da yansıtacağız."

TEOG'DA 6 İLE 8 SORU AÇIK UÇLU OLACAK!

 Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 yılında TEOG sınavında

açık uçlu soru sorup sormayacağına ilişkin de Bakan Yılmaz,

"Önümüzdeki TEOG sınavından başlamak üzere 6 ile 8

arasında bir açık uçlu soruyu öğrencilerimize sormayı istiyoruz.

Bu sorduğumuz soruların çok net şekilde ölçülebilir olmasına önem veriyoruz.

Herhangi bir tartışmaya ve ihtilafa gerek kalmaksızın,

kişisel yorum içermeyecek ancak verilen bilgileri yorumlayıp

analiz ederek soruları cevaplayabilecek açık uçlu soruların

sorulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü biz eğitimin kalitesinin

arttırılmasını istiyoruz. Eğitimde kalite bizim değişmez hedefimizdir.

Elbette bu sorular objektif puanlanabilen sorulardan oluşacaktır.

Sorular iki puanlayıcı tarafından puanlanacak ve farklı puanlanan

sorular bir üst değerlendirici tarafından tekrar değerlendirilecektir.

Örnek açık uçlu sorular bu yıl eylül ayından itibaren kazanım kavrama

testleriyle birlikte de yayınlanacaktır. Bundan sonra yapılacak ilk

TEOG sınavında 6 ile 8 arasında bir sorunun açık uçlu soru olmasını öngörüyoruz
" açıklamasını yaptı.

15 TEMMUZ KİTAPLARDA OLACAK

 Yeni müfredatta ‘cihat’ konusuna ve 15 Temmuz konusuna

yer verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Yılmaz

, "Cihat bizim dinimizde bir unsur. Milli Eğitim Bakanlığının görevi;

her kavramı hakkıyla, olduğu gibi doğru olarak öğretmektir.

Yanlış olarak algılanan, öğretilmiş olan şeyleri düzeltmek de bizim vazifemizdir.

Bu kapsamdan yola çıkarak fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var.

Cihatın gerçek anlamı, ülkemizi sevmektir, atanımızı sevmektir,

milli birlik ve beraberliğe hizmet etmek için her ne gerekiyorsa

o konuda varlık göstermektir. Cihadın ne olduğunun ve ne olmadığının

öğretilmesinin bizim Bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğu için de var.

Bundan rahatsız olmaya gerek yok aksine biz bunu vermeseydik

toplumdan talep gelmesi lazımdı. Dolayısıyla biz cihat kavramının

ne olduğunu ve ne olmadığını din derslerinde, fıkıh dersinde

evlatlarımıza vermek istiyoruz. 15 Temmuz güncellenen öğretim

programlarımızda yer alacak. Sosyal bilgiler dersi öğretim

programında demokrasinin kazanımının işlenmesi sırasında

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ele alınmasını isteyeceğiz.

Yine Türkçe derslerinde Milli Mücadele ve Atatürk temasında

konu örneklerinde 15 Temmuz da işlenecek. Anadolu İmam

Hatip Lisesi meslek dersleri öğretim programlarında,

kazanım işlenirken asker uğurlama merasimi konusunda cihat,

şehitlik konularında 15  Temmuz’a da atıf yapılması istenilir.

Yine orta öğretim çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi öğretim

programında kazanım Türkiye’de meydana gelen siyasi,

ekonomik ve sosyokültürel gelişmelerin değerlendirildiğinde

27 Mayıs askeri darbesi, darbenin arka planındaki iç ve dış faktörler

ile 15 Temmuz darbe girişiminin benzer ve farklı yönlerinin ele alınmasını istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıkladı + SON DAKİKA ile ilgili görsel sonucu

Yine çağdaş Türk ve dünya tarihinde FETÖ,

Paralel Devlet Yapılanmalarının yapısı amaç ve hedefleriyle

17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ele alınmasını istiyoruz.

Yine orta öğretimde Türk dili ve edebiyat dersi öğretim programında

destan ve efsane ünitemiz var. Burada ise 15 Temmuz Demokrasi Zaferi

ve Şehitleri konusunda öğrencilerin yazı yazması istenecek.

Terörün ve terör örgütlerinin PKK, DEAŞ, FETÖ’nün

ortaya çıkış nedenleri ile terörü önlemeye yönelik tedbirlere

15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerine değinilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Fen Bilimleri

Görsel Sanatlar

Hayat Bilgisi

İmam-Hatip Ortaokulu Temel Dinî Bilgiler

İngilizce

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

Matematik

Müzik Oyun

 Fiziki Etkinlikler

peygamberimizin Hayatı

Sosyal Bilgiler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük


Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2)Teknoloji ve Tasarım

Trafik Güvenliği

Türkçe

 Ortaöğretim(Lise)

Almanca

Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Beden Eğitimi ve Spor

Biyoloji

Coğrafya

Çağdaş Türk ve Dünya

Tarihi Felsefe

Fen Lisesi

Biyoloji

Fen Lisesi Fizik

FenLisesi Kimya

Fen Lisesi Matematik

Fizik

Fransızca

Görsel Sanatlar

İngilizce

Kimya

Matematik

Müzik

Peygamberimizin Hayatı

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 

BEDEN EĞİTİM DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24,

İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir."

Yenilenen müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.

Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi.

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.

Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  medeniyet havzalarının katkıları

belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda  sadeleştirme

ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur.Müfredat

uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu

olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere

100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır.


KADEMELİ BAŞLAYACAK, OCAK'TA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Konuyla ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Alparslan Durmuş'un internet sitelerine yansıyan açıklamasına göre,

bu ders yılı pilot olarak başlatılacak müfredata, geri bildirimlere dayanılarak Ocak ayında şekli verilecek.

2018-19 eğitim öğretim yılında ise bütün

ilk ve orta dereceli okullar yeni müfredata geçmiş olacaklar.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.